om-os


Hvem vi er

Minds of Us består af os, Cecilie og Nina - vi startede virksomheden tilbage i 2015 og siden gjort os mange værdifulde erfaringer indenfor arrangementskoordinering og vidensdeling. Vores projekter har med møder, kurser, konferencer, workshops eller foredrag at gøre. Vores ekspertiseområde, vidensdeling, stammer fra vores nysgerrighed omkring sammenhængen mellem forretning og personlig udvikling. Vi har haft æren af at arbejde sammen nogle af landets dygtigste foredragsholdere på området, og har på den måde dannet os et indtryk af hvad, der skal til for at rykke mennesker fra A til B. Når du møder os er vi søde, smilende og imødekommende, vi elsker at snakke og vi nyder, helt oprigtigt, det vi laver.


Hvad vi laver

Vores kerneydelse er at tage ansvaret for planlægningen, koordineringen, eksekveringen og afviklingen af arrangementer indenfor vidensdeling. Det kan være møder, workshops, konferencer, kurser og foredrag. Det betyder, at du kan regne med os som tovholdere, med nyttige indspark til processen, når du skal stable et arrangement på benene. Vi forstår at omsætte individuelle behov til løsninger med helhed og dybde. Vores erfaring rækker vidt, men vi koncentrerer os om arrangementer til formål for at uddanne mennesker, fordi vi netop her kan skabe størst værdi.


Hvorfor vi gør det

I dag handler succes om hvem, der bevæger sig hurtigst fremad, hvem der udvikler sig mest og ser flest innovative muligheder for at optimere. De stærkeste virksomheder i verden arbejder med mennesker, som sammen udgør et dynamisk hold af forskellige styrker, personligheder og målsætninger. Vi har bygget Minds of Us på en grundlæggende idé om, at læring skal være aktiverende, have enkelt og anvendeligt udbytte og ultimativt skabe vækst hos de, som opsøger den. Vi har valgt vores speciale, fordi vi ser en mening med at hjælpe mennesker til udnytte deres fulde potentiale i alle livets facetter. Mens udvikling er destinationen, ser vi vores arrangementer som vejen.


Hvordan vi gør det

Som arrangementskoordinatorer er vi visionære, praktiske og fleksible. Det betyder, at vi spiller bold med den eller de, som bærer ansvaret for det gældende arrangement og derudfra designer en personligt tilpasset løsning. Det lyder meget fint og flot, men i praksis vil det sige, at vi åbner en dialog, hvor vi afstemmer forventninger og analyserer dine, og din virksomheds, behov. Herefter henter vi inspiration og fastsætter de væsentligste detaljer, så vi kan lægge et rammeprogram og danne os et indtryk af, hvordan det færdige arrangement ser ud. Når rammeprogrammet stemmer overens med dine ønsker, er det vores opgave at sætte arrangementsforberedelserne i drift, så alt står parat til dagen hvor arrangementet skal afholdes. Den sidste, og sjoveste, del af vores arbejde er at gøre det legende let for dig som vært, til dit arrangement. Vi er der til at sørge for, at programmet glider og, at du får en succesoplevelse. Og bare rolig – vi bliver der til oprydningen.

Du kan kontakte os her.